Bluffmejl med avsändare Bokus kundservice!
Var uppmärksam på om du får ett mejl som refererar till bitcoin med avsändare Bokus eller Bokus kundservice. Det är bluff, släng det direkt utan att öppna det


Leveranser under Covid-19-pandemin

Till och från utlandet – något längre ledtider och/eller ändrade leveranssätt.

Inom Sverige – inga kända störningar!

Information om ledtid finner du alltid på respektive boks sida på sajt och på din orderbekräftelse.